Naše služby a odbornosti

Od roku 1997, kdy byl zahájen provoz na naší klinice, se snažíme vybudovat  pracoviště, které dokáže poskytnout komplexní ošetření členům Vaší rodiny. Jsme tu, abychom poskytli dobrou péči zvířatům, která jsou nemocná, pomohli radou těm, která jsou zdravá a konzultovali správná rozhodnutí majitelů v péči o jejich zvířecí miláčky.

  • Všichni naši lékaři jsou schopni provést základní vyšetření. Pokud je onemocnění závažnější, objednají pacienty ke kolegovi, který se specializuje na určitý obor.
  • Provedeme kompletní klinické vyšetření zdravých zvířat před očkováním, výstavou nebo cestou do zahraničí.
  • Navrhneme Vám vakcinaci v individuálním schématu.
  • Vyšetříme trus a připravíme antiparazitární program.
  • Odstraníme zubní kámen ultrazvukem.
  • Aplikujeme čipy. Čipování provádíme pod záštitou Komory veterinárních lékařů a Magistrátu hl. m. Prahy.
  • Vyšetříme ultrazvukem březí zvířata.
  • Nemocná zvířata vyšetříme, provedeme přístrojová vyšetření (SONO, RTG, EKG,endoskopie), odebereme vzorky pro laboratorní vyšetření (krev, trus, moč, cytologické vzorky a bioptáty).