Aktuality

Povinná péče pro zvířata lidí prchající z Ukrajiny ZDARMA

Cestování se zvířaty z Ukrajiny

Níže zmíněná povinná péče pro zvířata lidí prchajících z Ukrajiny bude na naší klinice poskytována ZADARMO. 

Státní veterinární správa včera vydala prohlášení, že upravuje podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, veterinární osvědčení ani serologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Pro zvířata bude po vstupu do ČR platit 10ti denní karanténa.

Do 72 hod musí být zvíře vyšetřeno soukromým veterinárním lékařem pro vyloučení onemocnění vzteklinou.

Pokud nebude zvíře označeno mikročipem, označí jej soukromý veterinární lékař a vystaví doklad o provedeném vyšetření.

Mezi 5. a 10. dnem bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu.

Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny , nejpozději 10.den karantény bude naočkováno proti vzteklině a bude mu vystaven očkovací průkaz či pet pas.

Pokud zvíře poraní člověka během karantény nebo se u něj projeví nervové onemocnění, musí majitel neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře.

Pro ostatní zvířata v zájmovém chovu není vstup do ČR nijak omezen.

OMEZENÍ PROVOZU VZHLEDEM K PANDEMII COVID-19

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ NÁKAZOVÉ SITUACE COVID-19 ŘÍJEN 2020

 

V současné situaci nechceme přerušit provoz naší kliniky, ale s ohledem na zvýšené riziko přenosu koronavirové infekce jsme nuceni přijmout několik opatření, abychom chránili sebe a své blízké.

 

1. V případě příznaků infekčního onemocnění Vás prosíme, aby jste svou návštěvu odložili na jindy, nebo s pacientem poslali zdravou osobu. Vyhrazujeme si právo vás nevpustit do prostor kliniky.

 

2. Od pondělí 19/10 budeme ošetřovat pouze objednané pacienty. Bude možné se objednat i na již probíhající den na určitý čas. Neobjednané pacienty NEVPUSTÍME do prostor kliniky a pokusíme se Vás objednat na nejližší možný termín. Akutní vážně nemocné pacienty ošetříme. Telefonní linky mohou být přetížené a tak bude možné se objednat i přes email hvet@volny.cz. Budeme se snažit reagovat obratem.

 

3. Pokud již bude v čekárně některý klient se svým mazlíčkem, další musí počkat venku před klinikou. Klienty budeme volat podle zaregistrování na recepci. Nákup veterinárních přípravků, léčiv a krmiv bude možný jen jednou osobou na recepci.

 

4. Do ordinace může s pacientem vstupovat pouze jedna osoba s vlastní ROUŠKOU.

Děkujeme za pochopení

Hromadné očkování králíků

Letos na jaře, vzhledem k situaci ohledně infekce COVID-19, jsme se rozhodli zrušit každoroční hromadné očkování králíků. Majitelům však doporučujeme své králíčky před létem naočkovat. Na individuální očkování je nutné se objednat v ordinačních hodinách, které jsou stále stejné. Pondělí až pátek 8-21 hodin. 

INFO K NÁKAZE COVID-19

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ NÁKAZOVÉ SITUACE COVID-19

 

V současné situaci nechceme přerušit provoz naší kliniky, ale s ohledem na zvýšené riziko přenosu koronavirové infekce jsme nuceni přijmout několik opatření, abychom chránili sebe a své blízké.

 

1. V případě příznaků infekčního onemocnění Vás prosíme, aby jste svou návštěvu odložili na jindy, nebo s pacientem poslali zdravou osobu. Vyhrazujeme si právo vás nevpustit do prostor kliniky.

 

2. Od pondělí 16/3 budeme ošetřovat pouze objednané pacienty. Bude možné se objednat i na již probíhající den na určitý čas. Neobjednané pacienty NEVPUSTÍME do prostor kliniky. Telefonní linky mohou být přetížené a tak bude možné se objednat i přes email hvet@volny.cz. Budeme se snažit reagovat obratem.

 

3. Pokud již bude v čekárně některý klient se svým mazlíčkem, další musí počkat venku před klinikou. Nákup veterinárních přípravků, léčiv a krmiv bude možný jen jednou osobou na recepci.

 

4. Do ordinace může s pacientem vstupovat pouze jedna osoba pokud možno s vlastní ROUŠKOU.

 

5. Platbu za ošetření provádějte bezkontaktně platební kartou.

Vánoční ordinační doba

Vánoční ordinační doba:

SOBOTA 21.12.     10:00 - 19:00

NEDĚLE 22.12.      10:00 - 19:00

PONDĚLÍ 23.12.      8:00 - 20:00

ŠTĚDRÝ DEN 24.12.    10:00 - 14:00

VÁNOČNÍ SVÁTKY (STŘEDA A ČTVRTEK)        10:00 - 16:00

PÁTEK 27.12.        8:00   -  20:00

SOBOTA 28.12.     10:00  - 19:00

NEDĚLE 29.12.      10:00   - 19:00

PONDĚLÍ 30.12.      8:00 -  20:00

ÚTERÝ 31.12.          8:00  -   18:00

STŘEDA 1.1. 2020     10:00  - 19:00

OD ČTVRTKA 2.1. 2020 ZASE OBVYKLÁ ORDINAČNÍ DOBA

 

 

Stránky