Ceník

CENÍK NEJČASTĚJŠÍCH ÚKONŮ

VAKCINACE (očkování)

KOČKA   500 - 910   Kč  

PES    450 - 695  Kč

KRÁLÍK   320  -   650 Kč

Cena očkování zahrnuje klinické vyšetření, vakcinační látku a její aplikaci. Cena se mění v zásvislosti na použité vakcíně.

KASTRACE

KASTRACE KOCOURA     1200  Kč

KASTRACE KOČKY     2000  -   3000  Kč (záleží na vybrané anestezii)

KASTRACE PSA  

do 10kg    3000 Kč

10 - 30kg   4000 - 4500Kč

od 30kg  5000Kč

KASTRACE FENY      

do 5kg 5800Kč

do 10kg 6500Kč

do 30g 7500Kč

do 40kg 9000Kč

KASTRACE KRÁLÍKA    1700 - 3000 Kč

KASTRACE RAMLICE (králice)  3000 - 3500  Kč

KATRACE MALÝCH SAVCŮ samci     1500   Kč

                                               samice     1500  -   2500  Kč

KASTRACE FRETEK         1800  -   2200   Kč

Cena se mění podle váhy, použitého materiálu a zvolené anestezie. Kastrace samic všech druhů provádíme zásadně v inhalační anestezii.