Ceník

CENÍK NEJČASTĚJŠÍCH ÚKONŮ

VAKCINACE (očkování)

KOČKA   500 - 910   Kč  

PES    450 - 695  Kč

KRÁLÍK   250  -   550 Kč

Cena očkování zahrnuje klinické vyšetření, vakcinační látku a její aplikaci. Cena se mění v zásvislosti na použité vakcíně.

KASTRACE

KASTRACE KOCOURA     900 - 1100  Kč

KASTRACE KOČKY     1900  -   2500  Kč (záleží na vybrané anestezii)

KASTRACE PSA  

do 5kg    2500 Kč

do 15kg 3500Kč

do 40kg 4000Kč

KASTRACE FENY      

do 5kg 5500Kč

do 10kg 6500Kč

do 30g 7000Kč

do 40kg 8000Kč

KASTRACE KRÁLÍKA    1350 Kč

KASTRACE RAMLICE (králice)  2500  Kč

KATRACE MALÝCH SAVCŮ samci     700  -   1200   Kč

                                           samic     1500  -   2500  Kč

KASTRACE FRETEK         1800  -   2200   Kč

Cena se mění podle váhy, použitého materiálu a zvolené anestezie. Kastrace samic všech druhů provádíme zásadně v inhalační anestezii.